A Tanszék története

A Növénykórtani Tanszék elődjét 1924-ben Dr. Schilberszky Károly egyetemi magántanár és a Kertészeti Tanintézet rendes tanára alapította meg, mely Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, Növényélet- és Kórtani Intézetként működött. Annak vezetője 1929-ig volt. Utóda 1929-től 1946-ig Dr. Husz Béla egyetemi tanár a tanszék oktatását továbbfejlesztette. Növénykórtani jegyzete 1934-ben, „A beteg növény és gyógyítása” 1941-ben jelent meg. 1946-tól Dr. Olgyay Miklós az újonnan alapított Agrártudományi Egyetemen a Mezőgazdaságtudományi Kar Növényélettani és Kórtani Tanszékén helyettes tanárként működött, majd az Agrártudományi Egyetem Kert- és Szőlőgazdaságtudományi Karának Kertészeti Növénykórtani Tanszékére 1947-ben tanszékvezető egyetemi tanárnak nevezték ki. Ekkor dolgozta ki munkatársaival Dr. Lehoczky János egyetemi adjunktussal és Dr. Kaszonyi Sándor egyetemi adjunktussal az oktatás és kutatás feltételeit. E minőségben teljesített szolgálatot jogutódjánál, a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Növénykórtani Tanszékén, 1958-ig, korai, hirtelen haláláig. Ezután a Tanszék megbízott vezetője Dr. Kaszonyi Sándor egyetemi adjunktus lett. Dr. Lehoczky Jánost politikai okokból 1958-ban elbocsájtották.

1959-től Dr. Sebestyén Márta és Dr. Glits Márton később pedig Dr. Folk Győző egyetemi tanársegédek vettek részt az oktatásban és a kutatásban. 1960-ban Dr. Sebestyén Márta a tanszékről eltávozott. 1961-ben a különálló Növényvédelmi állattani és Növénykórtani Tanszéket összevonták és létrehozták a Növényvédelmi Tanszéket, amelynek vezetője Dr. Bognár Sándor egyetemi docens, majd 1965-től egyetemi tanár lett. E tanszék keretén belül nem hivatalos egységként, hanem un. részlegként szerepelt a növénykórtan. 1961 és 1981 között a Növényvédelmi Tanszék Kórtani részlegén rövid ideig Dr. Hódosy Sándor demonstrátor, majd tanársegéd dolgozott. A Növénykórtan tárgy előadója 1967-től Dr. Glits Márton, munkatársai Dr. Folk Győző és Dr. Imre Katalin voltak.

1967-ben alakult meg a Gyomirtási részleg, amelynek oktatói Dr. Terpóné Dr. Pomogyi Magda, később pedig aránylag rövid ideig Dr. Meszleny András , majd Dr. Petrányi István egyetemi adjunktusok voltak. Ugyanekkor az Üzemi, majd később Integrált növényvédelem tantárgy előadója Dr. Terpóné Dr. Pomogyi Magda, Dr. Bognár Sándor, majd 1985-től Dr. Glits Márton. 1973-ban indult el a Növényvédelmi Szakmérnöki Szak, melyen a Növénykórtant Dr. Vörös József egyetemünk c. egyetemi tanára oktatta.

Dr. Bognár Sándor nyugdíjba vonulása után 1982-től 1986-ig a Növényvédelmi Tanszék vezetője Dr. Farkas Károly egyetemi docens ill. egyetemi tanár lett. 1987-től 1990-ig Növényvédelmi Intézet működött, vezetője Dr. Király Zoltán akadémikus volt, ezen belül pedig a Növénykórtani Tanszék vezetőjének Dr. Klement Zoltán akadémikust nevezték ki. 1990-től önálló Növénykórtani Tanszék alakult, vezetője Dr. Glits Márton egyetemi tanár lett. Az intézet megszűnésével a Gyomirtás ill. Gyomnövénytan tárgy oktatását a Növénykórtani Tanszékhez csatolták. A Gyomnövénytant Dr. Petrányi István oktatta, a Növénykórtan oktatásában Dr. Folk Győző, Dr. Némethy Zsuzsanna egyetemi adjunktusok, valamint Dr. Hevesi Mária és Salamon Pál tudományos munkatársak vettek részt. Az Integrált növényvédelmet Dr. Glits Márton egyetemi tanár és Dr. Folk Győző egyetemi adjunktus oktatta.

A különböző szakirányú képzésekben (levelező, távoktatás, B tárgyak, szakirány) ugyancsak a fenti kutatók, oktatók vettek részt. A tanszékvezető 2000 és 2003 között Dr. Süle Sándor volt. Eközben a tanszékről Dr. Hevesi Mária és Salamon Pál távozott. Dr. Glits Márton 2004-ben nyugdíjállományba vonult. A tanszék vezetője 2003-tól Dr. Palkovics László egyetemi docens lett.

Köszönjük Dr. Glits Márton ny. egyetemi tanárnak, hogy tanszékünk történetét összeállította.

magyar